Kurt Wikstens hemsida. Jaktbilder under många år. Det finns fler sidor under flik.

Några bilder kommer flera

Kronhjort jag sköt 2019 på Solnehult.Kronhjort jag sköt på Solnehult 211023.


Kalv jag sköt på Bölö 220115.