rastisolnehultjpgJaktlaget i Solnehult ägljakt 2010.

rastisvingebojpg
Rast på älgjakt Svingebo 2010.

10radjurjpg
Rådjur som vi matar där vi bor, kortet tagit dec 2010.

algifarhagenjpg
Älgtjur i trädgård dec 2010.