Kurt Wikstens hemsida. Jaktbilder under många år. Det finns fler sidor under flik.

Några bilder kommer flera

Kronhjort jag sköt 2019 på Solnehult.

Kronhjort jag sköt 2021 på Solnehult.

Kalv jag sköt 2022 på Bölö.