Jaktbilder 2011

hammardal_kurtjpg
Jag efter en tur med snöskor. 

n__gra_ur_jaktlag_b__l__jpg
Leif med Rocky, Sören, Jag och Johan.

10radjur_1jpg
10 Rådjur vid foderplats Feb-2011.    

11radjurjpg
11 Rådjur Mars-2011. Det har gått åt mycket foder i vinter.

jaktlag_b__l___20111jpg
Jaktlaget Bölö utan mig. 

tjur_och_kalv1jpg
Udda 10-taggare och kalv som sköts på Solnehult.

kon_jag_sk__t1jpgKvigan(Kon) jag sköt på Solnehult.

s__rens_tjurjpg 
Sörens udda 8-taggare han sköt på Bölö.

ko_och_kalv_vid_fredrikbergjpg
Ko och kalv kommer ut på hygge, annandag Jul.  

kalv_jag_sk__tjpg
Jag sköt kalven.