Jaktbilder 2016

20160108_grisarjpg
Grisar vid åtel lagom stora.20160108     

20160114_r__djur___terjpg
Rådjuren kommer varje morgon och vill ha foder.20160114.

20160121_ko_med_kalv_vid_saltstenjpg
Ko med kalv vid saltsten hemma 20160121.

20160121_2_vuxna__vid_timmerstugajpg 
2 vuxna älgar vid timmerstugan bilden tagen genom fönster hemma.

20160121___lg_bakom_husvagnjpg
Ko vid skogskant bakom tomtgräns.

20160123_fika_vid_tornjpg
Sören, Jag, Leif och Johan med Acke fikar vid torn. 20160123.

20160123_rocko_tittar_p___sina_jaktmarkerjpg
Rocko tittar på sina jaktmarker.

20150217_stora_grisarjpg
20160217. Stora grisar på besök vid åtel.

20160303_7_r__djurjpg
 rådjur den 3/3 varav 2 sextaggare,som är och äter mellan husen.

20160313_bockarjpg
2 bockar den 13/3 dom är fortfarande vänner.

20160516___lg_i_tr__dg__rd1jpg
20160516 Älg på genomgång i trädgård.

20161011_b__rjes_kviga_svingebojpg
Kviga Börje sköt på Svingebo 20161011.

20161013_rast_solnehult_vid___lgjaktjpg
Fikarast älgjakt Solnehult 20161014.

20161013_fl__nger_kalv_o_hjortkalv_i_solnehultjpg
Flänger älgkalv och hjortkalv skjutna på Solnehult 20161014.

20161104_hans_vid_hind_svingebojpg
Hans vid Hind han sköt på Svingebo 20161104

20161112_fl__ngning_av_kviga_solnehultjpg
Flängning kviga Solnehult 20161112.

20161202_r__djur_f__r_rocko_gissem__lajpg
Rådjur för Rocko Gissemåla 20161202

20161202_r__v_gissem__lajpg
Räv Gissemåla 20161202.

20161210_svingebo_gyltajpg
Gylta Hans sköt på Svingebo 20161210.