Korvgrillning Gissemåla 20190109
Gris som ramlade på Gissemåla 20190109
Harjakt Vederhult. Gick inte så bra. 20190112
Älgkalv jag sköt i Bölö 20190119 från samma torn som den jag sköt 27/1 förra året.
Hans vid rådjur han sköt i Gissemåla 20190123
Vildsvinsjakt Ungsberg 20190123
Fler grisar under tillverkning 20190408
Älg på besök vid åtel 20190607
Hind jag sköt på Solnehult 20191016
Jaktlaget Solnehult fikar 20191017
Kronhjort jag har sköt på Solnehult 20191017
Min bror Hans vid kalv jag sköt på Gissemåla 20191024
Kjell och Göran flänger kalv Börje sköt på Solnehult 20191026
Per vid hjort han sköt på Solnehult 20191109
Grisar som ramlade på Solnehult 20191109
Hornlös tjur som Andreas sköt på Solnehult 20191123
Börje och Tony hjälper Andreas tu ur tjuren
Bock jag sköt på Svingebo 20191229