Här hänger 12 taggare och vildsvinsbetar jag skjutit på jakter på fågelfors.
12 taggare
Älghorn och rådjurshorn från jakter under många år.
Horn
Kronhjortshornen från solnehult samt rådjurshorn och en korp från olika marker.
Kronhjortshorn.